Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Rozwoju Gospodarczego - I piętro, pokój nr 16, Tel.: 388-57-40 w.37

Opłata skarbowa: 17 zł - płatna w kasie lub na konto Urzędu Gminy.


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.doc