22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Michałowice mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest w Książniczkach ul. Tadeusza Strumiłły 144
Telefon kontaktowy: 516 651 072
Lokalizacja na Google maps (https://www.google.com/maps/place/PSZOK+w+Ksi%C4%8...)

Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Informujemy, iż w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. punkt PSZOK otwarty będzie w następujących godzinach :
- wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
- sobota w godz. 8:00 – 15:00
W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Informujemy, iż w okresie od 1 kwietnia 2024 r.  do 31 października 2024 r. punkt  PSZOK otwarty będzie w następujących godzinach:

- wtorek 10:00 - 18:00
- środa 8:00 - 16:00
- czwartek 10:00 - 18:00
- piątek 8:00 - 16:00
- sobota  8:00 - 15:00
W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Jednostka obsługująca:
Urząd Gminy w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 • papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
 • zużyte opony z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, ciągników, maszyn rolniczych -  do 8 sztuk na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,stanowiące odpady komunalne - do 300 kg na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości.
 • bioodpady przyjmowane są luzem wyłącznie w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu czy sfermentowane - do 800 kg na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów a także drzewka świąteczne powinny być rozdrobnione.
 • przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
 • zużyte baterie i drobne akumulatory,
 • tekstylia i odzież, (od 01.01.2025 r.)
 • powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

Regulamin PSZOK - link

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.


PSZOK w Książniczkach i ponowne użycie rzeczy

Aktualnie mocno zauważalne jest społeczne zaangażowanie w proces naprawy i ponownego użycia rzeczy. Dużą wagę przywiązuje się również do nadawania przedmiotom „drugiego życia”

Na terenie PSZOK w Książniczkach znajduje się kontener z przedmiotami do ponownego użycia,w którym gromadzone są rzeczy, które nie są zniszczone, a które mogą jeszcze posłużyć osobie potrzebującej, przez co zyskają „drugie życie”. Przedmioty te można odebrać bezpłatnie, bez żadnych dodatkowych formalności. Z kolei przyjmowanie rzeczy zbędnych, a będących w dobrym stanie, odbywa się na zasadach określonych w regulaminie PSZOK

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odbioru z PSZOK lub dostarczenia przedmiotów do ponownego użycia, prosimy o kontakt pod numerem tel 516 651 072

  

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź