9°C
Jakość powietrza jest średnia.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Michałowice mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest w Książniczkach ul. Tadeusza Strumiłły 144
Telefon kontaktowy: 516 651 072
Lokalizacja na Google maps (https://www.google.com/maps/place/PSZOK+w+Ksi%C4%8...)

Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Informujemy, iż w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. punkt PSZOK otwarty będzie w następujących godzinach :
- wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
- sobota w godz. 8:00 – 15:00
W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Informujemy, iż w okresie od 1 kwietnia 2023 r.  do 31 października 2023 r. punkt  PSZOK otwarty będzie w następujących godzinach:

- wtorek 10:00 - 18:00
- środa 8:00 - 16:00
- czwartek 10:00 - 18:00
- piątek 8:00 - 16:00
- sobota  8:00 - 15:00
W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Jednostka obsługująca:
Urząd Gminy w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 • papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
 • zużyte opony z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, ciągników, maszyn rolniczych -  do 8 sztuk na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,stanowiące odpady komunalne - do 300 kg na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości.
 • bioodpady przyjmowane są luzem wyłącznie w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu czy sfermentowane - do 800 kg na rok z jednej zamieszkałej nieruchomości. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów a także drzewka świąteczne powinny być rozdrobnione.
 • przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
 • zużyte baterie i drobne akumulatory,
 • tekstylia i odzież, (od 01.01.2025 r.)
 • powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

Regulamin PSZOK - link

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.


PSZOK w Książniczkach i ponowne użycie rzeczy

Aktualnie mocno zauważalne jest społeczne zaangażowanie w proces naprawy i ponownego użycia rzeczy. Dużą wagę przywiązuje się również do nadawania przedmiotom „drugiego życia”

Na terenie PSZOK w Książniczkach znajduje się kontener z przedmiotami do ponownego użycia,w którym gromadzone są rzeczy, które nie są zniszczone, a które mogą jeszcze posłużyć osobie potrzebującej, przez co zyskają „drugie życie”. Przedmioty te można odebrać bezpłatnie, bez żadnych dodatkowych formalności. Z kolei przyjmowanie rzeczy zbędnych, a będących w dobrym stanie, odbywa się na zasadach określonych w regulaminie PSZOK

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odbioru z PSZOK lub dostarczenia przedmiotów do ponownego użycia, prosimy o kontakt pod numerem tel 516 651 072

  

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź