5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Strategia Rozwoju Gminy

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2021-2030 - pobierz

Załącznik Nr 1 Diagnoza do Strategii - pobierz
Załącznik Nr 2 Raport. Badanie opinii mieszkańców - pobierz
Załącznik Nr 3 Spójność z dokumentami Strategicznymi - pobierz
Załącznik Nr 4 Wytyczne do sporządzenia dokumentów strategicznych - pobierz

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2013-2020 - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź