6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice I i II

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w łącznej wysokości 3 804 072,83 zł

Projekty realizowane były w latach 2017-2023 i miały na celu poprawę powietrza atmosferycznego w Gminie. W trakcie 5 lat realizacji projektów udzielano mieszkańcom dotacji, które pozwoliły na dokonanie wymiany blisko 470 nieekologicznych źródeł ciepła na nowe kotły na paliwo gazowe bądź biomasę.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź