30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Położenie i Geografia

  • Gmina Michałowice zajmuje obszar o powierzchni 51 km², zamieszkały przez ponad 10 000 osób, skupionych w 19 sołectwach.
  • Usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły.
  • Administracyjnie, Gmina Michałowice wchodzi w skład Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego.
  • Od zachodu i południowego zachodu gmina graniczy z Gminą Zielonki, od północy z Gminą Iwanowice, od wschodu z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, od południa zaś na wąskim odcinku z krakowskim powiatem grodzkim, czyli z miastem wojewódzkim – Kraków.
  • Duża część obszaru Gminy leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie".

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź