5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020

Celem operacji było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej  w miejscowości Kozierów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Wyniki operacji: budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę - 1,6308 km; budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 0,8249 km

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź