30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


  • Program współpracy z organizacjami na 2024 rok - pobierz

    Uchwała Nr LXVII/559/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/555/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - pobierz

  • Program współpracy z organizacjami na 2023 rok - pobierz
  • Program współpracy z organizacjami na 2022 rok - pobierz
  • Program współpracy z organizacjami na 2021 rok - pobierz


  • Sprawozdanie z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 - pobierz
  • Sprawozdanie z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź