22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Dostosowanie boiska sportowego w Więcławicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności

Projekt „Dostosowanie boiska sportowego w Więcławicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności” w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Przedmiotem zadania jest budowa wewnętrznej linii zasilającej oraz instalacji kablowej oświetlenia boiska sportowego  w Więcławicach Starych, a także montaż trybun. Główne kategorie kosztów obejmować będą: ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie, nasypywanie warstwy piasku i ręczne zasypywanie rowów, układanie kabli, obróbka kabli, badanie linii kablowej, montaż i stawianie słupów oświetleniowych i montaż opraw - 6 szt., badanie i pomiar uziemienia oraz dostarczenie i montaż trybun. Operacja realizowana będzie w terminie do 12.2023 r.

Wartość dofinansowania to 133 440,00 zł

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź