23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Zadanie obejmuje:
1. rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Leśnej w miejscowościach Masłomiąca i Więcławice Stare o łącznej długości 2109,70 m. Planowane jest wykonanie 10 przyłączy, co pozwoli na skorzystanie z ulepszonej infrastruktury wodociągowej ponad 30 osobom.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Nad Strugą, Wiśniowej, Miłej i Działkowej w miejscowości Michałowice o łącznej długości 2376,50 m. Planowane jest wykonanie 57 przyłączy kanalizacyjnych, co pozwoli na skorzystanie z wybudowanej infrastruktury blisko 200 mieszkańcom gminy Michałowice.
3. Odtworzenie nawierzchni wzdłuż budowanej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej o długości około 810 mb x 4m. Zadanie zrealizowane będzie do 31 października 2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 4 230 000,00 zł

 

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź