21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zarządzanie Kryzysowe

Referat Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego Ochrony Przeciwpożarowej   i Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Michałowice

ZENON HARSZE - Pełnomocnik ds. ochrony i informacji niejawnych
II piętro pok.tel.: 12 388 76 18
mail: zhar@michalowice.malopolska.pl

  • Prowadzi sprawy ochrony informacji niejawnych.
  • Koordynuje działania antykryzysowe, zwalczanie klęsk żywiołowych.
  • Prowadzi gminny magazyn przeciwpowodziowy.
  • Wykonuje zadania w zakresie obronnym dotyczącym zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź