27°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Monografia

Monografia Gminy Michałowice t.I - Pod Krakowem

  • Jesienią 2014 roku ukazała się wyjątkowa książka. Książka o historii gminy Michałowice. Opisuje dzieje naszych terenów od czasów najdawniejszych do schyłku XVIII wieku. Jest to pierwsze opracowanie dziejów gminy, napisane przez zawodowych historyków. Książka składa się z 3 części. O prahistorii pisze dr Krzysztof Tunia – archeolog, o średniowieczu – dr Jacek Laberschek. Obydwaj panowie pracują w Polskiej Akademii Nauk. Najobszerniejsza część książki dotyczy czasów staropolskich, a jej autorem jest mieszkaniec naszej gminy dr Mateusz Wyżga – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym. Autorzy z pasją przedstawiają dzieje obszaru dzisiejszej gminy Michałowice, który od zawsze był ściśle związany z miastem Krakowem. Książka została wydana przez Urząd Gminy Michałowice w michałowickim Wydawnictwie Czuwajmy, które opracowało książkę     z dużą starannością. Tom ma format A4, twardą, aksamitną okładkę. W środku znajdziemy wiele kolorowych zdjęć, map i tabel. Wkładką do wydawnictwa jest reprint tzw.mapy von Heldensfelda z lat 1801-1804 w skali 1:28800.

Monografia Gminy Michałowice t.II - Na Granicy

  • W połowie grudnia  2018 roku ukazał się  II tom monografii historycznej gminy Michałowice pt. „Na Granicy”. Książka autorstwa Konrada Meusa i Marcina Chorązkiego obejmuje swoim zakresem okres od schyłku XVIII wieku do roku 1949. Jest to ponad 300-stronicowa praca z licznymi zdjęciami i mapami.

Monografia Gminy Michałowice t.III - Nad Dłubnią

  • Wydany w grudniu 2019 roku III tom monografii „Nad Dłubnią” dzieli się na dwie części. Autor  pierwszej z nich – Bogusław Krasnowolski – opisuje piękne i cenne zabytki kościołów w Raciborowicach i Więcławicach, pochodzące jeszcze z okresu gotyku: obrazy, rzeźby, złocone kielichy czy ornaty, a także pisze o architekturze dworów, folwarków, o licznych młynach i karczmach. W drugiej części autorka Renata Hołda  dzieli się z czytelnikami swą wiedzą o kulturze ludowej Krakowiaków Zachodnich – grupy etnicznej zamieszkującej te ziemie. Przybliża wygląd prawdziwego stroju krakowskiego czy chłopskiej chaty. Niezwykle ciekawie pisze o całym dawnym roku obrzędowym, bogatym kalendarzu świąt. Zadziwiający dla czytelnika będzie skomplikowany system przesądów i obrzędów, które wiązały się z ważnymi zdarzeniami życia, momentami przejścia: ile zakazów przewidziano dla kobiety w ciąży, co robił kawaler starający się o pannę, jak kąpano nowonarodzone dziecko, jak wybierano chrzestnych. Co ciekawe, starsze pokolenia wciąż „na wszelki wypadek” wierzą dawnym przesądom.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź