Urząd Gminy Michałowice
Województwo Małopolskie


Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel.: 12-388-57-40 lub 12-388-50-03
fax: 12-388-50-35


e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl

NIP: 513-006-01-09

REGON: 351555714


godziny urzędowania:

  Poniedziałek 9-18,    Wtorek-Czwartek 8-16,   Piątek 8-15


Od  1 stycznia 2019 r. Urząd Gminy Michałowice w poniedziałki będzie czynny w godzinach   8.00 do 17.00.


                                                                      WYKAZ KONT BANKOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

                                                             Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Michałowicach

URZĄD GMINY – DOCHODY 

10 85890006 0180 0000 0101 0001


URZĄD GMINY – WYDATKI 

60 85890006 0180 0550 0101 0141


  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

26 85890006 0180 0000 0101 0004


         BUDŻET GMINY MICHAŁOWICE   

80 85890006 0180 0000 0101 0002