5°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny

10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM 2014-2020
W ramach projektu 3 szkoły z terenu gminy Michałowice zostały wyposażone w laptopy, tablety oraz inny sprzęt wspomagający naukę zdalną. Wartość projektu to 74 999,39 zł

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź