6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:
Konsorcjum firm:
- Lider FCC Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul.  Lecha 10
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z .o.o. w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowice
- zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01)

W 2021 r. odebrano 2670,6700 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane przetwarzaniu w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych był przetwarzany w następujących instalacjach:
- MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków
- BM RECYKLING Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
- Agencja Komunalna sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
- REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

bioodpadów stanowiących odpady komunalne (20 02 01)

W 2021 r. łącznie z terenu Gminy Michałowic odebrano 451,4900 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01)
- PreZero Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Odpady te zostały poddane procesowi R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

W 2021 roku po sortowaniu odebranych zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych powstało łącznie 1029,2495 Mg odpadów przekazanych do składowania. W  tym łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm  stanowi 922,5758 Mg, zaś łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm stanowi 106,6737 Mg.
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – BPK Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych, aleja Jana Pawła II 10, 41-900 Bytom
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Agencja Komunalna sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami, 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 48
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Składowisko "za rzeką Białą"
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Sobreko Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o., ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – MBP Ujków Stary, ul. Osadowa 1, 32–329 Bolesław
- 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) – ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – BPK Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych, aleja Jana Pawła II 10, 41-900 Bytom
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – Sobreko Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o., ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – Agencja Komunalna sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami, 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 48
- 19 12 12 (frakcja powyżej 80 mm) – MBP Ujków Stary, ul. Osadowa 1, 32–329 BolesławOsiągnięte przez gminę Michałowice wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w roku 2021 wynosi 45%

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź