6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Klub Seniora w Masłomiącej

W lipcu br. Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Michałowice. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie utworzenie w Gminie Michałowice i wyposażenie placówki Senior+

Wartość dofinansowania zadania to 148 603,00 zł

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź