5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Projekt Eko - Team

Projekt pn. „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Podsumowanie projektu EKO-TEAM

Projekt pn. „EKO-TEAM” realizowany był przez ostatnie 4 lata. Pierwotnie miał trwać do marca 2023 roku, natomiast został podpisany aneks i tym samym termin realizacji został wydłużony o rok. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej, a ich głównym zadaniem aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Gmina Michałowice w ramach projektu zatrudniała 2 ekodoradców, którzy w ramach swoich zadań  prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
  • inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.
  • przeprowadzenia lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców

Najważniejszym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. W trakcie trwania projektu ekodoradcy pomogli uzyskać dofinansowanie do wymiany 395 źródeł ciepła, do termomodernizacji 106 budynków jednorodzinnych oraz do założenia 160 instalacji OZE.

Łączna kwota w/w inwestycji wyniosła 13 980 585,10 zł, natomiast szacowana oszczędność CO2 wynosi 2688,8 ton.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym. Zachęcamy do obejrzenia.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź