26°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zdalna szkoła I i II – granty na sprzęt dla szkół

Projekty realizowane były przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach pozyskanych środków, do tych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, którzy mieli problemy z realizacją zajęć wynikające z dostępności sprzętowej, trafiło 95 laptopów. Zostały one wypożyczone uczniom, a po ponownym otwarciu szkół będą służyć jako pomoc dydaktyczna.

Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+

Grafika przedstawia zakupiony sprzęt komputerowy do szkół

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź