30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raciborowice

Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 2 511 379,39 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m oraz poszerzenie drogi powiatowej do 6 m. W miejscach zawężenia pasa drogowego, gdzie nie udało się zmieścić ciągu, zostały wykonane chodniki dla pieszych. Na całym zakresie inwestycji zrealizowane zostało odwodnienie i inne elementy towarzyszące, m.in. kładka nad Dłubnią w Książniczkach. Prace zostały wykonane na odcinku drogi o długości ok. 2,8 km, przebiegającym od miejscowości Książniczki, przez miejscowość Kończyce do miejscowości Raciborowice. Dzięki zawarciu Umowy Partnerskiej z Powiatem Krakowskim, zadanie dodatkowo zostało wsparte dotacją z powiatu krakowskiego.

             

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź