5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Wersje papierową deklaracji można pobrać poniżej:

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź