30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach

4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT RPO WM 2014-2020

Zakres prac polegał na:
1. roboty zewnętrzne:

  • wykonanie docieplenia ścian budynków wraz z tynkiem zewnętrznym
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wymiana parapetów,
  • izolacja fundamentów,
  • ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego

2. roboty instalacyjne:

  • wymiana kotła na gaz

Wartość dofinansowania: 224 353,23 zł

Grafika przedstawia ośrodek zdrowia w Michałowicach po termomodernizacji

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź