30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Urząd Stanu Cywilnego

Numery kontaktowe:

Urząd Stanu Cywilnego
parter / pok. 03
tel. 12 388 76 19, 12 388 76 43

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00


Sprawy prowadzone w obszarze Urzędu Stanu Cywilnego:

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Wydanie wielojęzycznego formularza standartowego
wniosek
procedura
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
wniosek
procedura
Wniosek o zmiane imienia lub nazwiska 
wniosek
procedura
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
wniosek
procedura
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu
pełnomocnictwo
procedura
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska
wniosek
procedura
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w krajach UE
wniosek
procedura
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wydanego w krajach spoza UE
wniosek
procedura
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą
wniosek
procedura
Wniosek o zaświadczenie do ślubu konkordatowego
wniosek
procedura
Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza USC
wniosek
procedura