29°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

GOPS

Numery kontaktowe:

Drogi gminne
    I piętro / pokój 14
    tel. 12 388 76
33

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice


poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowcach jest wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych z zakresu pomocy społecznej

Druki do pobrania dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - link

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 5,6,7
32-091 Michałowice

godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek - 8.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8.00 -16.00
piątek - 8.00 -15.00

tel.: 12 388 87 70, 512 076 652
fax.: 12 388 54 56

e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl
www.gops.michalowice.malopolska.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: /chnsh8781z/SkrytkaESP