21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Szlaki

Rowerowe:

SZLAK ROWEROWY KOŚCIUSZKOWSKI:

 • Długość: cała główna pętla – 97 km, w tym w Gminie Michałowice – 11 km 
 • Rodzaj szlaku: szosowo-terenowy
 • Szlak okrężny, przebiegający przez miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką. Cała pętla ma blisko 97 km.
 • Szlak w Gminie Michałowice zaczyna się w Raciborowicach. Wjeżdżamy od strony Zastowa, po południowej stronie torów kolejowych. [Droga asfaltowa] W okolicach wiaduktu szlak łączy się z niebieskim szlakiem „Dolina Dłubni”. Wąską drogą gminą dojeżdżamy do drogi powiatowej, a następnie do gotyckiego kościoła p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach.
 • Spod głównej bramy kościoła kierujemy się w dół, w kierunku rzeki Dłubni, skręcamy w prawo w drogę powiatową, a po 50 metrach w lewo w wąską drogę asfaltową. Przejeżdżamy rzekę obok ujęcia wody dla miasta Krakowa i kierujemy się w prawo wzdłuż rzeki.
 • Prosto biegnie czarny, boczny Szlak Kościuszkowski, który prowadzi przez Boleń i Bibice do Dworku Białoprądnickiego w Krakowie.
 • [Droga gruntowa i szutrowa] Jedziemy wąską ścieżką, następnie szutrową drogą do miejscowości Kończyce. W czasach zaborów granica wsi Kończyce i Raciborowice stanowiła granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego. [Droga gruntowa] Wkrótce napotykamy Młynówkę w Kończynach, doprowadzającą wodę do drewnianego młyna. Warto zwrócić uwagę na jaz spiętrzający wodę. Młyn w Kończycach powstał na początku XX w. i wciąż pełni swe pierwotne funkcje. Kierując się dalej wzdłuż rzeki, polną drogą po kilku minutach wjeżdżamy do Książniczek. Po lewej stronie wysokie stoki Doliny Dłubni.
 • Po drodze mijamy malownicze mokradła, stawy i wierzby rosnące po obydwóch stronach drogi. [Droga asfaltowa] W takim krajobrazie wjeżdżamy najpierw na wąską drogę asfaltową, a następnie na skrzyżowanie z drogą powiatową. Skręcamy w prawo. Po 200 m znajdujemy się obok dawnego parku dworskiego w Książniczkach z zabudowaniami dworu i budynków gospodarczych.
 • Tuż za dworem, naprzeciw remizy OSP skręcamy w lewo i wkrótce na następnych skrzyżowaniu znów w lewo. Jedziemy malowniczym wąwozem, po prawej stronie strome wzgórze, zwane Giewontem. Wkrótce stromy podjazd. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową w Zdzięsławicach koło przydrożnego krzyża. Skręcamy w lewo i po chwili dojeżdżamy do Więcławic, gdzie na skrzyżowaniu z ruchliwą drogą powiatową skręcamy w prawo. Po lewej stronie drewniany kościół p.w. św. Jakuba z XVIII w.
 • Jedziemy wzdłuż cmentarza. Na kolejnym skrzyżowaniu  skręcamy w lewo, a po chwili w prawo, w wąską drogę asfaltową. Po prawej stronie zespół dworsko-parkowy w Sieborowicach. Kierujemy się obok stawu w kierunku miejscowości Sadowie i Goszcza. Po chwili opuszczamy Gminę Michałowice. Dalej szlak prowadzi przez Goszczę, Słomniki do Racławic, na pola bitewne, by przez Radziemice, Koniuszę i Luborzycę, wrócić do Raciborow

SZLAK ROWEROWY WIDOKOWY:

 • Oznakowanie szlaku: zielony
 • Długość: 24,2 km (na terenie Gminy Michałowice 13,2 km)
 • Rodzaj szlaku: szosowo-terenowy
 • [Droga szutrowa] Umowny początek okrężnego szlaku zielonego łączącego Gminę Zielonki i Gminę Michałowice znajduje się w miejscowości Dziekanowice, przy krzyżu w centrum wsi. Szlak biegnie w dół w kierunku Raciborowic.
 • Po chwili przejeżdżamy obok ujęcia wody dla miasta Krakowa na Dłubni i wjeżdżamy do Raciborowic. Skręcamy w prawo w drogę powiatową i zaraz, tuż przed sklepem w Raciborowicach, w lewo. Dojeżdżamy do kościoła p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach.
 • Objeżdżamy kościół dookoła . Po drodze mijamy budynek Zespołu Szkół i cmentarz z drewnianą kaplica. Kierujemy się asfaltową ścieżką rowerową  wzdłuż drogi powiatowej  w kierunku północnym.
 • Po lewej stronie drogi głęboki wąwóz porośnięty drzewami. Dojeżdżamy do stromego i długiego podjazdu, który wyprowadza nas na Łysą Górę (290 m npm), na której ulokowała się miejscowość Prawda. Warto odwrócić się i przez chwilę oglądnąć panoramę Krakowa. W pogodne dni z tego punktu doskonale widać Beskidy, a czasami nawet Tatry. Zjeżdżamy w dół do centrum wsi Prawda, by następnie pokonać kolejny stromy podjazd. Wyjeżdżamy na długą prostą. Wkrótce osiągamy najwyższe wzniesienie w tej części Gminy – wzgórze Pod Pielgrzymowem (308 m npm). Roztaczają się stąd piękne widoki we wszystkich kierunkach: na południu Kraków i Beskidy, na zachodzie Michałowice i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, na wschodzie zaś Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
 • Wkrótce dojeżdżamy do skrzyżowania, w lewo droga prowadzi do Więcławic, my zaś kierujemy się główną drogą prosto i po chwili docieramy do Więcławic Na skrzyżowaniu z drogą powiatową (UWAGA! NIEBEZPIECZNY WYJAZD) skręcamy w lewo. Na kolejnej krzyżówce koło cmentarza również skręcamy w lewo i wjeżdżamy do odnowionego centrum Więcławic. Po lewej stronie okazały budynek szkoły, po prawej zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Jakuba Apostoła.
 • Minąwszy kościół, na wysokości przystanku autobusowego skręcamy w lewo, kierując się do Zdzięsławic.
 • Najpierw zjeżdżamy w dół, by następnie pokonać lekki podjazd. Na górze wzniesienia skręcamy w prawo, obok sadu owocowego. Na skrzyżowaniu metalowy krzyż na murowanej podstawie.
 • [Droga gruntowa] Drogą gruntową zjeżdżamy w dół. Wjeżdżamy do Młodziejowic i wkrótce dojeżdżamy do drogi asfaltowej. [Droga asfaltowa] Skręcamy w lewo i wąską dolinką dojeżdżamy do centrum Młodziejowic. Po lewej stronie ruiny renesansowego dworu i założenie parkowe. Nieco dalej drewniany młyn wodny. Skręcamy w prawo w kierunku Michałowic. Szlak znów pokrywa się z niebieskim szlakiem „Dolina Dłubni”. Po chwili wjeżdżamy do Michałowic (ul. Podedworze) Na skrzyżowaniu dróg powiatowych skręcamy w lewo w ulice Dąbrowskich. Po prawej stronie zespół dworsko-parkowy w Michałowicach.
 • Tuż za dworem skręcamy w prawo z drogi powiatowej w wąską asfaltową drogę (ul. Nad Dłubnią). Na skrzyżowaniu tablica z opisem Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Na najbliższym skrzyżowaniu rozstajemy my się ze szlakiem niebieskim, który skręca w prawo.  Po chwili dojeżdżamy do rzeki Dłubni, przejeżdżamy przez most a następnie  skręcamy w ul. Ogrodową.  Jedziemy przez łąki w kierunku drogi krajowej, do której wkrótce dojeżdżamy. [UWAGA! NIEBEZPIECZNE PRZEJŚCIE]. Przecinamy droge krajową . Przejścia dla pieszych znajdują się o kilkaset metrów w prawo i w lewo. Po przejściu drogi krajowej wjeżdżamy w ulicę Na Gródek [Droga asfaltowa] i jedziemy wzdłuż niej. Po lewej stronie mijamy wzgórze Gródek (302 m npm), na którym według legendy w dawnych czasach znajdował się gród obronny (stąd nazwa).
 • Dojeżdżamy do końca drogi asfaltowej i [Droga gruntowa] drogą gruntową podjeżdżamy stromym podjazdem do drogi powiatowej (ul. Graniczna). [Droga asfaltowa] Skręcamy w prawo, jedziemy wzdłuż drogi i za chwilę, tuż przed skrzyżowaniem dróg powiatowych, między domami skręcamy w lewo, w drogę gruntową [Droga gruntowa]. Dalej szlak prowadzi już przez Gminę Zielonki. Przejeżdżamy między innymi przez Bibice, Bosutów, Boleń, by wrócić do Dziekanowic.

Inne:

DOLINA DŁUBNI:

 • Oznakowanie szlaku: niebieski
 • Długość: ponad 40 km (w tym na terenie Gminy Michałowice 11,2 km)
 • Rodzaj szlaku: szosowo-terenowy
 • Szlak rowerowy „Dolina Dłubni” zaczyna się w Krakowie, w okolicach stadniny na ulicy Zesławickiej. Ulicą Zesławicką jedziemy na północ, przecinamy ul. G.Morcinka i wjeżdżamy w ulicę Ku Raciborowicom, która przebiega na wschód od zalewu w Zesławicach. Ta droga doprowadzi nas pod gotycki kościół w Raciborowicach.
 • (Do Raciborowic łatwo również dojechać z Prądnika Czerwonego, kierując się drogą obok Cmentarza w Batowicach lub przez Osiedle Piastów w Nowej Hucie. Obydwie trasy wyjazdowe doprowadzą nas do miejscowości Batowice, a potem do Raciborowic.)
 • Spod głównej bramy kościoła kierujemy się w dół, w kierunku rzeki Dłubni, skręcamy w prawo w drogę powiatową, a po 50 metrach w lewo w wąską drogę asfaltową. Przejeżdżamy rzekę obok ujęcia wody dla miasta Krakowa i kierujemy się w prawo wzdłuż rzeki.
 • [Droga gruntowa i szutrowa] Jedziemy wąską ścieżką, następnie szutrową drogą do miejscowości Kończyce. W czasach zaborów granica wsi Kończyce i Raciborowice stanowiła granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego. W Kończycach możemy skręcić ze szlaku w prawo, przejeżdżając Dłubnię, na drogę asfaltową, by zobaczyć przykład XIX wiecznej, drewnianej architektury wiejskiej. Tą samą drogą wracamy nad rzekę. [Droga gruntowa] Wkrótce napotykamy Młynówkę w Kończynach, doprowadzającą wodę do drewnianego młyna. Warto zwrócić uwagę na jaz spiętrzający wodę. Młyn w Kończycach powstał na początku XX w. i wciąż pełni swe pierwotne funkcje. Kierując się dalej wzdłuż rzeki, polną drogą po kilku minutach wjeżdżamy do Książniczek. Po lewej stronie wysokie stoki Doliny Dłubni.
 • Po drodze mijamy malownicze mokradła, stawy i wierzby rosnące po obydwóch stronach drogi. [Droga asfaltowa] W takim krajobrazie wjeżdżamy najpierw na wąską drogę asfaltową, a następnie na skrzyżowanie z drogą powiatową. Cofając się 200 m w prawo znajdziemy się obok dawnego parku dworskiego w Książniczkach z pozostałościami zabudowań dworu i budynków gospodarczych. Dwór jest obecnie w trakcie odbudowy.
 • Wracając na nasz szlak rowerowy kierujemy się drogą powiatową w kierunku Młodziejowic. Po lewej stronie mijamy Las Młodziejowski. W lesie można odnaleźć relikty pozycji polowych z lat 1914-1915, które przez okres około 3 miesięcy stanowiły linie frontu. Dwieście metrów dalej po prawej stronie znajduje się droga dojazdowa do drewnianego młyna z 1938 roku.  Jadąc kilometr dalej, znajdujemy się w centrum wsi Młodziejowice. Zbaczając sto metrów na prawo możemy odnaleźć park dworski, oraz pozostałości XVI – wiecznego dworu.
 • Jedziemy dalej drogą asfaltową, teraz razem ze szlakiem zielonym. Wkrótce wjeżdżamy do Michałowic ulicą Podedworze. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Dąbrowskich. Po prawej stronie znajduje się zespół dworsko-parkowy w Michałowicach. Jest on obecnie własnością prywatną.
 • Tuż za dworem skręcamy z drogi powiatowej w wąską asfaltową ulice Nad Dłubnią. Po chwili rozstajemy się ze szlakiem zielonym, który skręca w kierunku rzeki. Nas czeka stromy podjazd (ul. Koźlica) na górę Koźlicę (279 m. npm). Zjeżdżamy z niej do wsi Masłomiąca. W centrum wsi znajdują się stawy rybne oraz miejsce pamięci.
 • Tuż obok stawów pizzeria. 1,5 km od centrum Masłomiącej w kierunku Więcławic Dworskich, drogą koło tartaku można dojechać do stadniny koni „Nowakówka”. Szlak natomiast z Masłomiącej kieruje się w lewo, ulicą Długą w kierunku Michałowic. Na wysokości składu budowlanego skręcamy w prawo w ulicę Akacjową.
 • Droga szutrowa] Znów poruszamy się równolegle do rzeki Dłubni. Wkrótce docieramy do boiska sportowego Michałowianki. [Droga gruntowa] Po prawej stronie Łysa Góra (301 m npm). Droga doprowadza nas do ruchliwej drogi krajowej nr 7 i miejscowości Zerwana. Tuż obok skrzyżowania znajduje się zabytkowa Stara Apteka – obecnie dom mieszkalny. W ogrodzie apteki okazała kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.
 • [Droga asfaltowa] Przekraczamy drogę krajową i jedziemy drogą powiatową w kierunku Wilczkowic. Po lewej stronie stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn”. Sto metrów dalej, też po lewej stronie wjazd do kolejnego młyna i smażalni pstrąga "Osada Jurajska"
 • Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg powiatowych. Skręcając w lewo dojedziemy do centrum wsi Wilczkowice. Po prawej stronie drogi, tuż przed mostem znajduje się ciekawa kapliczka z figurą Matki Bożej z napisem figurującym na słupie "Postawili Dziedzice Khittel 1826". W centrum wsi pozostałości dawnego parku dworskiego.
 • Szlak natomiast prowadzi dalej na północ, wzdłuż Dłubni przez Gminy Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, aż do jej źródeł w okolicach Jangrota.

DROGA ŚW. JAKUBA:

 • Oznakowanie szlaku: symbol żółtej muszli św. Jakuba i/lub żółtej strzałki na niebieskim tle
 • Długość: odcinek Sandomierz-Kraków – 169 km, w Gminie Michałowice -9,5 km
 • Rodzaj szlaku: szosowo-terenowy
 • Szczegółowa mapa szlaku - System Informacji Przestrzennej
 • Droga św. Jakuba jest częścią systemu szlaków, które prowadzą do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Z tego powodu jest to szlak jednokierunkowy. Opisywany odcinek jest częścią Małopolskiej Drogi św. Jakuba, która wiedzie z Sandomierza do Krakowa.
 • W Województwie Małopolskim szlak rozpoczyna się w Pałecznicy, przy kościele św. Jakuba. Następnie wiedzie przez Wrocimowice i Zielenice (Sanktuarium M.B. Zielenickiej) do Niegardowa, gdzie znajduje się kolejny kościół p.w. patrona szlaku. Z Niegardowa szlak prowadzi do Skrzeszowic i Goszczy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, a następnie wchodzi na teren Gminy Michałowice w Woli Więcławskiej.
 • [Droga asfaltowa] Z lasu wychodzimy na drogę powiatową w Woli Więcławskiej. Kierujemy się na południowy-zachód. Po 1400 metrach skręcamy w lewo, w wąską drogę asfaltową (strome podejście). Dochodzimy do wąwozu, przed którym skręcamy w prawo. Kierujemy się na południe, mając las po prawej stronie, po chwili docieramy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Po 2 km marszu dochodzimy do Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, gdzie znajdują się relikwie patrona parafii i całej drogi.
 • Od kościoła kierujemy się w stronę Zdzięsławic, przecinając drogę powiatową. W Zdzięsławicach, po ok. 1 km od kościoła, przy drewnianym przydrożnym krzyżu, skręcamy w prawo.  Schodzimy ostro w dół do malowniczego wąwozu, który wyprowadza nas na drogę  przy dworze w Książniczkach . Skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę Lasu Młodziejowskiego. Na wysokości lasu skręcamy w lewo, do lasu i stromym podejściem wychodzimy na drogę polną w Bosutowie, w Gminie Zielonki.
 • Do Krakowa droga prowadzi wzdłuż torów kolejowych i szlak wychodzi na ul. Powstańców przy Cmentarzu Batowickim. Szczegółowy przebieg Drogi przez Kraków na tablicy przy kościele św. Jana Chrzciciela.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź