25°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Michałowicka karta Seniora

Michałowicka Karta Seniora wydawana jest na wniosek zainteresowanego, który ukończył 60 lat. W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Jedyne warunki, to ukończenie 60 lat i zameldowanie lub zamieszkanie na terenie gminy Michałowice. Aby uzyskać Kartę, Senior musi złożyć wniosek.

Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Szczegóły oraz wnioski do pobrania można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną emerytów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Zapraszamy również do współpracy przedsiębiorstwa i firmy działające na terenie naszej gminy, udział w programie jest bezpłatny, firmy które wypełnią formularz otrzymają certyfikat udziału w programie oraz stosowne oznaczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu  z p. Marcinem Sołtys tel. 798 626 435, 12 429 37 28 lub mailowo firmyOKS@manko.pl.

Formularz przystąpienia do programu OKS dla firm - pobierz
Więcej informacji o programie pod adresem www.głosseniora.pl

Wnioski do pobrania:  WNIOSEK O KARTĘ SENIORA

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź