23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 1 700 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019-2021 i polegało na budowie kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z rampą wyładowczą, wagą najazdową oraz pomieszczeniami magazynowo-warsztatowymi wraz z wyposażeniem.

Pełny zakres inwestycji objął: uporządkowanie terenu z przygotowaniem terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, montaż i budowę rampy najazdowej, wyznaczenie i utwardzenie tras przejazdowych, wyznaczenie i utwardzenie miejsc postojowych i parkingowych,  instalację legalizowanej wagi najazdowej, zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe: odpadów, odpadów niebezpiecznych, rzeczy używanych niestanowiących odpadów oraz naprawianych rzeczy, a także miejsca parkingowe i pomieszczenia warsztatowe. Warsztat został wyposażony w sprzęt do prowadzenia napraw przynoszonych przedmiotów oraz w regały, na których są eksponowane przyniesione oraz naprawione rzeczy przeznaczone do zabrania przez odwiedzających PSZOK.

Grafika przedstawia nową inwestycję - PSZOK

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź