6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzięsławicach

Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzięsławicach 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT RPO WM 2014-2020

Projekt zrealizowany w 2017 roku. Zakres prac polegał na:
1. robotach zewnętrznych:

  • wykonanie docieplenia ścian budynków wraz z tynkiem zewnętrznym
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wymiana parapetów
  • izolacja fundamentów

2. robotach instalacyjnych:

  • budowa instalacji co wraz z kotłem na gaz, instalacja gazowa, c.w.u

Wartość dofinansowania: 74 499,93 zł
Dom Rolnika w Zdzięslawicach po teromodernizacji

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź