28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Drogi gminne

Numery kontaktowe:

Drogi gminne
I piętro / pokój 14a
tel. 12 388 76
33

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Sprawy prowadzone w obszarze dróg gminnych:

Wniosek o wydanie informacji o ujęciu działki w aglomeracji
wniosek
Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie, umieszczenie reklam w pasie drogowym
wniosek
Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
wniosek
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
wniosek
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu zwykłego z drogi gminnej
wniosek
Wniosek o wydanie opinii na przejazdy ponadnormatywne
wniosek
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia działki do sieci dróg publicznych
wniosek
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
wniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istniejącego zjazdu do drogi gminnej
wniosek
Wniosek o zezwolenie na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
wniosek