22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice I

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice I etap za nami
 

W czerwcu bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” realizowanego w latach 2017-2019 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego; Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. W ramach projektu dofinansowano wymianę 130 nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, zastępujące je piecami na gaz (117) lub biomasę (13). Wartość projektu wyniosła 1 694 917,62 zł

Kontrola przebiegła prawidłowo, tym samym dziękujemy mieszkańcom za współpracę.

Jednocześnie przypominamy wszystkim, którzy skorzystali z dofinansowania, iż na podstawie § 5 umowy o dofinasowanie wymiany systemu ogrzewania Inwestor ma obowiązek poddania kontroli wykonanej inwestycji zarówno w toku jej realizacji jak
i po jej zakończeniu – w okresie trwałości. W poszczególnych sołectwach gminy ilość wymiany kotłów kształtowała się następująco:


 

Realizacja projektu oprócz dofinansowania wymiany źródła ciepła obejmowała również szereg działań edukacyjnych o charakterze proekologicznym.
Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych. - pobierz


Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź