5°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!