28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Wykaz Jednostek organizacyjnych

Gmina Michałowice, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania poprzez
Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne:

w zakresie pomocy społecznej:


w zakresie oświaty:


w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i usug komunalnych:


Ponadto, zadania w obszarze upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa realizują:

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź