23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Michałowice i Kozierów

Wójt Gminy Michałowice podpisał umowę  na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 600464Kw miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650-2+512,58”.

Przedmiotem realizacji  będzie wykonanie brakującego odcinka chodnika w ciągu ul. Warszawka wraz z przebudową istniejącej jezdni i przebudową infrastruktury towarzyszącej. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbiórka kolidujących elementów, przebudowane istniejące zjazdy oraz dobudowane nowe, budowa nowego chodnika i jezdni, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego oraz montaż elementów docelowej organizacji ruchu. Wartość inwestycji według zawartej z Wykonawcą umowy wynosi 4 751 995,67 zł.

To duże przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach dotacji w wysokości 2 687 428 zł pozyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą prac jest firma P. H. U. P. „Mika” s.c. Jerzy Migdał, Marcin Migdał, Rafał Migdał, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów. Termin zakończenia prac zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź