23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

O Projekcie

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce
biały pasek z logami: fundusze europejskie, flaga PL, flaga UE

Gmina Michałowice znalazła się w gronie 85 gmin Małopolski uczestniczących w projekcie szkoleniowym pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” prowadzonym przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie współpracy z inwestorem i wprowadzenie rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gmin.

Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu oraz promocja gmin jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorców, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy. Działania są częścią szerszego projektu pn. ,,Wysokiej jakości usługi administracyjne’’, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szkolenia są w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 1 marca 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

źródło: https://www.malopolska.pl/biznes/bizneswmalopolsce/centrum-business-in-malopolska/standardy-obslugi-inwestora-w-malopolsce

biały plakat z napisami niebieskim czarnym na dole lofo funduszy europejskich, PL, UE. w górnym rogu zółty prostokąr, na dole zółty pasek z białym napisem www.mapadotacji.gov.pl. (treśc jak w poscie)

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź