8°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Dlaczego warto tu inwestować

Atuty Gminy Michałowice

Aspekt lokalizacyjny

  • Wysoka dostępność komunikacyjna powiatu, warunkująca potencjał gospodarczy i inwestycyjny
  • Dobrze rozwinięta sieć dróg, w tym droga krajowa E7 oraz autostrada S7
  • Dość bliski dostęp do dwóch międzynarodowych portów lotniczych – Balice i Pyrzowice
  • Strategiczna lokalizacja względem sąsiednich ośrodków miejskich (np. metropolia krakowska) – rynek pracy, rynek zbytu, dostępność kadr, dostęp do usług publicznych, dostęp do edukacji

Aspekt społeczny

  • Dobra baza edukacyjna
  • Grupa aktywnych organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia środków ponadlokalnych
  • Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach małych grantów

Współpraca samorządowa

  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój gminy

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź