26°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

„Lokalne Targi Przedsiębiorczości 2021”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Celem operacji było informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Realizacja projektu: 1 czerwca 2021-10 października 2021

Efekty:
1. Przeszkolono podczas lokalnych targów przedsiębiorczości łącznie 60 mieszkańców gminy Michałowice z różnych obszarów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości
2. Zaprezentowano podczas targów ofertę 12 przedsiębiorców/lokalnych wytwórców oraz nawiązanie pomiędzy nimi współpracy poprzez podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie
3. Skład, druk i dostawa 2500 szt. opracowań „Przedsiębiorczo nad Dłubnią”

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź