10°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zwierzęta bezdomne

Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zwierzętami bezdomnymi  nazywamy zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Jeżeli na terenie Gminy Michałowice wałęsa się zwierzę, które jest zagubione i  nie ma właściciela należy powiadomić o tym fakcie pracowników UG Michałowice. W momencie, gdy dany mieszkaniec wyraża chęć przygarnięcia takiego zwierzęcia może ubiegać się o dofinansowanie do zabiegu weterynaryjnego (sterylizacji lub kastracji) wykonanego na bezdomnym zwierzęciu.

Kontakt:
I piętro pok. 12, tel. 012 388 57 40 w. 34 lub 
Komisariat Policji w Zielonkach pod numerem telefonu: 47 832 11 50


Na terenie Gminy Michałowice trwa akcja bezpłatnego chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy. W tym celu należy się skontaktować z pracownikami Urzędu Gminy.

 • Wniosek o sfinansowanie elektronicznego chipowania psa - pobierz

Łowiectwo

 • Koło Łowieckie "ŻUBR"
  Kraków, ul. Gielniówka 45, 32-088 Przybysławice
  Kalendarz polowań 2021/2022 - pobierz
  Mapa obwodu - pobierz

   
 • Koło Łowieckie "DIANA"
  Kraków ul. Królewska 62/7, 30-045 Kraków
  Kalendarz polowań 2021/2022 - pobierz

   
 • Koło Łowieckie "KNIEJA"
  Kraków, ul. Zbożowa 1, 30-002 Kraków
  Kalendarz polowań 2021/2022 - pobierz

 

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź