6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Struktura Urzędu Gminy

STRAŻ GMINNA

Dariusz Kowalski - Komendant Straży Gminnej
 Michałowice ul. Jana Pawł II 7, kom. 518 567 501, tel. 12 395 70 32, e-mail: dkow@michalowice.malopolska.pl

 • Andrzej Kwit - Strażnik Gminny
  Michałowice ul. Jana Pawła II 7, tel. 12 395 70 31; e-mail: akwi@michalowice.malopolska.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH / URZĄD STANU CYWILNEGO

Iwona Balik - Kierownik
parter pok. 3, tel. 12 388 50 03, wew. 19, e-mail: ibal@michalowice.malopolska.pl

 • Jolanta Kasperkiewicz- Za-ca kierownika
  parter pok. 3; tel. 12 388 50 03, wew. 43; e-mail: jkas@michalowice.malopolska.pl
 • Dorota Tymińska - Ewidencja ludności, dowody osobiste
  parter pok.4; tel 12 388 50 03, wew. 44; e-mail: dtym@michalowice.malopolska.pl
 • Karolina Dzioba - ewidencja ludności
  parter pok.4; tel. 12 388 50 03, wew. 77; e-mail: kdzi@michalowice.malopolska.pl

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Agata Krzyżak-Szota - Skarbnik
Członek Krajowej Rady Forum Skarbników JST
Członek Zarządu Forum Skarbników FRDL MISTiA

I piętro pok. 18a, tel 12 388 50 03, wew. 16; e-mail: akrz@michalowice.malopolska.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • Ewa Wójcik - księgowość, sprawozdawczość
  I piętro pok.17, tel 12 388 50 03, wew. 32; e-mail: ewoj@michalowice.malopolska.pl
 • Justyna Bzdela - księgowość
  I piętro pok.17, tel 12 388 50 03, wew. 32, e-mail: jbzd@michalowice.malopolska.pl
 • Agnieszka Szwaja - księgowość
  I piętro pok.17, tel 12 388 50 03, wew. 26, e-mail: aszw@michalowice.malopolska.pl
 • Justyna Baran - księgowość
  I piętro pok.17, tel 12 388 50 03, wew. 26, e-mail: jbar@michalowice.malopolska.pl
 • Anna Brela - płace
  I piętro pok.11, tel 12 388 50 03, wew. 73, e-mail: abre@michalowice.malopolska.pl
 • Katarzyna Bzdun
  I piętro pok. 17, e-mail: kbzd@michalowice.malopolska.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Katarzyna Pawlik - Kierownik
I piętro pok. 18, tel. 12 388 50 03, wew. 22, e-mail: kpaw@michalowice.malopolska.pl

 • Katarzyna Kasperek - podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  I pietro pok. 18, tel. 12 388 50 03, wew. 28, e-mail: kkas@michalowice.malopolska.pl
 • Urszula Płecka - decyzje stwierdzające nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat
  I pietro pok. 18, tel. 12 388 50 03, wew. 22, e-mail: uple@michalowice.malopolska.pl
 • Dorota Mirochna - wymiar podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości i gruntów położonych w miejscowościach: Michałowice, Górna Wieś, Kończyce, Książniczki, Kozierów,  Młodziejowice, Masłomiąca i Pielgrzymowice;  zwrot podatku akcyzowego rolnikom wydawanie zaświadczeń
  I piętro pok. 19, tel 12 388 50 03, wew. 35; e-mail: dmir@michalowice.malopolska.pl
 • Andrzej Gazdowicz - wymiar podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości i gruntów położonych w miejscowościach: Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola Więcławska, Wilczkowice, Zerwana, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice, Zerwana, wydawanie zaświadczeń
  I piętro pok. 19, tel 12 388 50 03, wew. 35; e-mail: agaz@michalowice.malopolska.pl

REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI GMINY

Ewelina Dąbrowska - Kierownik
I piętro pok. 16, tel. 12 388 50 03, wew. 38; e-mail: edab@michalowice.malopolska.pl

 • Sylwia Żurowicz - promocja gminy, zezwolenia na alkohol
  I piętro pok. 16, tel. 12 388 50 03, wew. 37; e-mail: szur@michalowice.malopolska.pl
 • Joanna Chochór - działalność gospodarcza, licencja na taxi, lokalny targ
  I piętro pok. 16, tel 12 388 50 03, wew. 72; e-mail: jcho@michalowice.malopolska.pl
 • Katarzyna Heród - współpraca z NGO, koordynator ds. dostępności
  I piętro pok 16, tel. 12 388 50 03, wew. 72; e mail: kher@michalowice.malopolska.pl

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Joanna Czerpak- Kierownik
I piętro pok. 14, tel 12 388 50 03, wew. 75: e-mail:jcze@michalowice.malopolska.pl

 • Łukasz Strona - Inwestycje liniowe, oświetlenie dróg, transport
  I piętro pok. 15, tel. 12 388 50 03, wew. 36; e-mail: lstr@michalowice.malopolska.pl
 • Sebastian Habryń - inwestycje, zarządzanie drogami
  I piętro pok. 14a, tel 12 388 50 03, wew. 33; e-mail: sehab@michalowice.malopolska.pl
 • Piotr Krawczyk - architektura, budownictwo
  I piętro pok. 14a, tel. 12 388 50 03, wew. 24; e-mail: pkra@michalowice.malopolska.pl
 • Anna Tomczyk - opłata planistyczna, wypis/wyrys z planu
  I piętro pok. 14a, tel. 12 388 50 03, wew. 24; e-mail: atom@michalowice.malopolska.pl
 • Patrycja Lenard -
  I piętro pok. 14a, e-mail: plen@michalowice.malopolska.pl
 • Robert Kaźmierski - utrzymanie i eksploatacja mienia gminnego
  I piętro pok. 14, tel. 12 388 50 03, wew. 71; e-mail: rkaz@michalowice.malopolska.pl
 • Marzena Cieślik - inwestycje
  I piętro pok. 14, tel. 12 388 50 03, wew. 71; e-mail: mcie@michalowice.malopolska.pl

Robert Doniec- Główny Specjalista do zamówień publicznych
I pietro pok. 15, tel. 12 388 50 03, wew. 14; e-mail: rdon@michalowice.malopolska.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Monika Firszt - Kierownik
I piętro pok. 12, tel. 12 388 50 03, wew. 34; e-mail: mfir@michalowice.malopolska.pl

 • Paweł Zając - gospodarka komunalna
  I piętro pok. 12, tel. 12 388 50 03, wew. 34; e-mail: pzaj@michalowice.malopolska.pl
 • Katarzyna Tomaszewska - rolnictwo, ochrona środowiska
  I piętro pok. 13, tel. 12 388 50 03, wew. 46; e-mail: ktom@michalowice.malopolska.pl

PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

 • Magdalena Strona - Ekodoradca
  I piętro pok. 12, tel. 12 388 50 03, wew. 74; e-mail: mstr@michalowice.malopolska.pl

GEODEZJA

 • Tomasz Zabawa - geodeta
 • II piętro pok. 23, tel. 12 388 50 03, wew. 23; e-mail: tzab@michalowice.malopolska.pl
 • Katarzyna Włodarczyk
  II piętro pok. 23, tel. 12 388 50 03, wew. 23; e-mail: kwlo@michalowice.malopolska.pl

BIURO RADY GMINY

 • Anieszka Ciaranek - biuro rady
  II piętro pok. 20, tel. 12 388 50 03, wew. 15; e-mail: acia@michalowice.malopolska.pl
 • Agnieszka Ślusarska - radca prawny
  II piętro pok. 20, tel. 12 388 50 03, wew. 15; e-mail: aslu@michalowice.malopolska.pl
 • Kamila Kędzierska - radca prawny
  II piętro pok. 20, tel. 12 388 50 03, wew. 15; e-mail: kked@michalowice.malopolska.pl
  Inspektor ds. ochrony danych osobowyach- iod@michalowice.malopolska.pl.

KANCELARIA URZĘDU GMINY

Anna DługoszSekretarz
II piętro pok. 21a, 12 388 50 03, wew. 49; e-mail: adlu@michalowice.malopolska.pl

 • Edyta Zabiegaj - sekretariat
  II piętro pok. 25, tel. 12 388 50 03, wew. 11; e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl
 • Kinga Wywiał - dziennik podawczy
  parter pok. 1, tel. 12 388 50 03, wew. 17; e-mail: kwyw@michalowice.malopolska.pl
 • Halina Mirek - dziennik podawczy
  parter pok. 1, tel. 12 388 50 03, wew. 17; e-mail: hmir@michalowice.malopolska.pl
 • Angelina Nowak-Czekaj - dziennik podawczy
  parter pok. 1, tel 12 388 50 03, wew. 17; e-mail: anow@michalowice.malopolska.pl
 • Józef Talik - ochrona dziedzictwa kulturowego
  II piętro pok. 22. tel. 12 388 50 03, wew. 39; e-mail: jtal@michalowice.malopolska.pl
 • Brygida Mozdyniewicz- archiwum
  I piętro pok.11, tel. 12 388 50 03, wew. 73
 • Paweł Szopa - sprawy informatyczne
  II piętro pok. 20, tel. 12 388 50 03, wew. 70; e-mail: pszo@michalowice.malopolska.pl

PION OCHRONY

 • Zenon Harsze - zwalczanie klęsk żywiołowych, straże
  II piętro pok. 22, tel. 12 388 50 03, wew. 18; e-mail: zhar@michalowice.malopolska.pl

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź