25°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Planowanie przestrzenne

Numery kontaktowe:

Planowanie przestrzenne
I piętro / pok.14a
tel. 12 388 76 24

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00


Sprawy prowadzone w obszarze planowania przestrzennego:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
wniosek
Wydanie wypisu (wyrysu) z planu
wniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wniosek
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
wniosek