22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

PLAN OPIEKI POINWESTYCYJNEJ DLA GMINY MICHAŁOWICE

  1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy.
  2. Pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych).
  3. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach krajowych
    i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina.
  4. Utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
  5. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości.
  6. Promowanie działalności naszych przedsiębiorstw w gminach partnerskich.
  7. Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych  na rozwój działalności.
  8. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź