10°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Ochrona środowiska

Numery kontaktowe:

Ochrona środowiska
I piętro / pok.12
tel. 12 388 76 34

Kierownik Referatu
I piętro / pok.12
tel. 12 388 76 34

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

 Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

poniedziałek: 8:00 - 17:00

wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Sprawy prowadzone w obszarze ochrony środowiska:

Wniosek o odbiór azbestu
wniosek
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
wniosek
Wniosek o zmianę decyzji dotyczącej opróżniania zbiorników
wniosek
 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
wniosek
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
wniosek
Wniosek o zmianę wpisu do działalności regulowanej
wniosek
Deklaracja udziału w programie priorytetowym
"Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice

wniosek
Deklaracja - Formularz A- Budynki i lokale mieszkalne
wniosek
Deklaracja - Formularz B- Budynki i lokale niemieszkalne
wniosek