Aktualności

 „Czadowe
czujniki czadu”
data publikacji 2021-01-18

 „Czadowe czujniki czadu”

„Czadowe czujniki czadu” – zadbaj o swój bezpieczny dom w powiecie Krakowskim, to przedsięwzięcie edukacyjne związane z problemem zatrucia czadem, a jednocześnie kupowane są czujniki czadu. Tlenek węgla zwany czadem jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka, nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy, i nie dusi w gardle, ale jest silnie trujący. Pod koniec roku strażacy-ochotnicy z OSP Wilczkowice zamontowali czujniki czadu w 12 domach mieszkańców Wilczkowic i Kozierowa...

czytaj więcej...
Obowiązek odśnieżania dachu
data publikacji 2021-01-15

Obowiązek odśnieżania dachu

Ważnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Śnieg zalegający na dachu może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Przypominamy, że zgodnie...

czytaj więcej...
Transport na szczepienia dla osób  niepełnosprawnych
data publikacji 2021-01-14

Transport na szczepienia dla osób  niepełnosprawnych

15 stycznia rusza rejestracja szczepień przeciw wirusowi COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. W pierwszej kolejności szczepieni będą  seniorzy po 80. roku życia. Rejestracja na szczepienia dla tych osób potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia 2021 r. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym...

czytaj więcej...
Wybory uzupełniające w Sołectwie Zerwana
data publikacji 2021-01-14

Wybory uzupełniające w Sołectwie Zerwana

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE O ZARZĄDZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W SOŁECTWIE ZERWANA Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, w zw. z art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z§ 42 ust. 1 i ust. 3 Statutu Sołectwa Zerwana przyjętego Uchwałą Nr XXIX/225/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia...

czytaj więcej...
Informacja o naborze na projekty grantowe i szkoleniu
data publikacji 2021-01-13

Informacja o naborze na projekty grantowe i szkoleniu

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje i zaprasza do składania w terminie 27.01.2021-17.02.2021r. wniosków na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o następującej tematyce: Grant Publikacje, Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe i Grant Edukacja i Ekologia. Konkursy skierowane są do...

czytaj więcej...
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 12.01.2021 r.obowiązuje w dniu 12.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00
data publikacji 2021-01-12

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 12.01.2021 r.obowiązuje w dniu 12.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie...

czytaj więcej...
Ruszyła kolejna edycja konkursu
data publikacji 2021-01-11

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany"

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych...

czytaj więcej...