Aktualności

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa
data publikacji 2020-04-07

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

Oddział Małopolski PFRON informuje, o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się osoby indywidualne oraz samorządy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dwa moduły – Moduł III i Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-04-07

Kontakt z gminą

           UWAGA!!! Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Michałowice  umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można wrzucać, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej . W związku z zamknięciem Urzędu Gminy Michałowice dla stron podajemy dane kontaktowe do poszczególnych referatów i jednostek gminnych: URZĄD GMINY MICHAŁOWICE telefon: 12 388 57 40 e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl Urząd Stanu Cywilnego telefon: 575 707 123 e-mail: ibal@michalowice.malopolska.pl Referat Podatków i Opłat telefon: 12 388 76 22 (informacje dotyczące płatności podatków,...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-04-07

Informacje o pomocy jaką Urzędy Pracy oferują pracodawcom w ramach tarczy antykryzysowej

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych UWAGA: Wnioski należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia...

czytaj więcej...
Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D
data publikacji 2020-04-06

Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D. Jakie wsparcie i dla kogo? O wsparcie mogą ubiegać się...

czytaj więcej...
Restrukturyzacja małych gospodarstw
data publikacji 2020-04-06

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Jaka pomoc i dla kogo? Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie...

czytaj więcej...