Aktualności

Przerwa w dostawie wody
data publikacji 2020-10-23

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 października 2020 roku tj. wtorek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowości Wilczkowice, Zerwana, Michałowice w rejonie ul. Krakowska (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku miejscowości Zerwana), Nad Strugą, część ul. Górnej, ul. Platynowa, część ul. Warszawka, ul. Rzemieślnicza, ul. Cichy Kącik, ul. Smolna, ul. Lipowiec, ul. Na...

czytaj więcej...
Od 26 października  do odwołania   Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron. 
data publikacji 2020-10-23

Od 26 października  do odwołania  Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron. 

Od 26 października 2020 r. do odwołania  Urząd  Gminy Michałowice będzie zamknięty dla stron. Nieczynna do odwołania będzie również  kasa w Urzędzie. Wszelkich wpłat należy dokonywać internetowo, a z urzędem w ważnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Jak założyć profil zaufany przez internet Jak wysłać pismo do Urzędu Gminy Michałowice przy pomocy platformy EPUAP Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Michałowice  umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można wrzucać,...

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
data publikacji 2020-10-21

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Michałowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.” Konsultacje odbywają się...

czytaj więcej...
Ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach
data publikacji 2020-10-20

Ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach

W związku z budową wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach, od jutra tj. 21.10.2020 na fragmencie ul. Karola Wojtyły w Batowicach zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Nie będzie też możliwości skrętu z wiaduktu w lewo w kierunku os. Piastów. Szczegóły w komunikacie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego:http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2020/10/20/ruch-w...

czytaj więcej...
Zamknięcie ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długiej w Masłomiącej
data publikacji 2020-10-20

Zamknięcie ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długiej w Masłomiącej

W związku z kontynuacją remontu na drodze powiatowej nr 2152K w miejscowościach Michałowice i Masłomiąca (ul. Ks. Mariana Pałęgi w Michałowicach oraz ul. Długa w Masłomiącej) w dniach 22-24 października 2020 r. włącznie (czwartek-sobota) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 każdego dnia droga zostanie zamknięta dla ruchu na czas wykonywania robót bitumicznych na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7 w Michałowicach a skrzyżowaniem z ul. Jurajską...

czytaj więcej...
Konsultacje społeczne z 
mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie projektu zmiany statutów 
wszystkich sołectw Gminy Michałowice oraz propozycji zmiany granic 
sołectw: Zdzięsławice, Więcławice, Wilczkowice, Zerwana, Kończyce, 
Prawda
data publikacji 2020-10-19

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Michałowice w sprawie projektu zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Michałowice oraz propozycji zmiany granic sołectw: Zdzięsławice, Więcławice, Wilczkowice, Zerwana, Kończyce, Prawda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 października 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice Wójt Gminy Michałowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem będzie zebranie...

czytaj więcej...
Nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego
data publikacji 2020-10-19

Nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Więcej szczegółów pod linkiem poniżej: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sejmik...

czytaj więcej...