30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Załatw sprawę

 • Planowanie przestrzenne

  Sprawy prowadzone w obszarze planowania przestrzennego:

  Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
  wniosek
  Wydanie wypisu (wyrysu) z planu
  wniosek
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  wniosek
  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
  wniosek

  Zobacz więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego

  Sprawy prowadzone w obszarze Urzędu Stanu Cywilnego:

  Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Wydanie wielojęzycznego formularza standartowego
  wniosek
  procedura
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  wniosek
  procedura
  Wniosek o zmiane imienia lub nazwiska 
  wniosek
  procedura
  Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
  wniosek
  procedura
  Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu
  pełnomocnictwo
  procedura
  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska
  wniosek
  procedura
  Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w krajach UE
  wniosek
  procedura
  Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wydanego w krajach spoza UE
  wniosek
  procedura
  Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą
  wniosek
  procedura
  Wniosek o zaświadczenie do ślubu konkordatowego
  wniosek
  procedura
  Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza USC
  wniosek
  procedura
   
  Zobacz więcej
 • Ewidencja ludności

  Sprawy prowadzone w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych

  Procedura składania wniosku o dowód osobisty
  procedura

  Gov.pl
  Zameldowanie na pobyt czasowy
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Zameldowanie na pobyt stały
  wniosek
  pełnomocnictwo
  procedura
  Wymeldowanie drogą administracyjną
  procedura
  Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz PESEL
  wniosek
  procedura
  Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL
  wniosek
  procedura
  Zobacz więcej
 • Podatki i opłaty

  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta- zobacz


  Sprawy prowadzone w obszarze podatków i opłat loklanych:

  Podatek rolny - informacja o gruntach
  ir1.pdf  zir1.pdf  zir2.pdf  zir3.pdf
  Podatek od nieruchomości - informacja o nieruchomościach i obiektach
  in1.pdf  zin1.pdf zin2.pdf  zin3.pdf
  Podatek leśny - informacja o lasach
  il1.pdf zil1.pdf  zil2.pdf  zil3.pdf
   
  Informacja w sprawie podatku LEŚNEGO -IL ZIL1 ZIL2  ZIL3
  Informacja w sprawie podatku ROLNEGO - IR ZIR1 ZIR2 ZIR3
  Informacja w sprawie podatku OD NIERUCHOMOŚCI - IN ZIN1 ZIN2 ZIN3
  Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomościach: dn1.pdf zdn1.pdf zdn2.pdf
  Deklaracja w sprawie podatku rolnego: dr1.pdf zdr1.pdf zdr2.pdf
  Deklaracja w sprawie podatku leśnego: dl1.pdf zdl-1.pdf zdl2.pdf
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  wniosek
  D o d a t k o w y  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni - pobierz
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki jednorodzinne

  wniosek
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki wielolokalowe

  wniosek
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki mieszane

  wniosek
  Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  poprzez ePUAP - pobierz
   
  Zobacz więcej
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej

  Sprawy prowadzone w obszarze działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych:

  Pełnomocnictwo CEIDG
  pełnomocnictwo
  Wniosek CEIDG
  wniosek

  złóz wniosek online - biznes.gov.pl

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  wniosek
  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  wniosek
  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  wniosek

   

  Wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Michałowice

  więcej informacji

  wniosek
  procedura

   

  Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego
  wniosek
  Zobacz więcej
 • Rolnictwo i leśnictwo

  Sprawy prowadzone w obszarze rolnictwa i leśnictwa:

  Wniosek o sfinansowanie zabiegu chipowania psa
  wniosek
  Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota
  wniosek
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
  wniosek
  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  wniosek
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  wniosek
  Zobacz więcej
 • Czyste powietrze

  Zapraszamy na stronę poświęconą na program - Czyste powietrze

  Zobacz więcej
 • Gospodarka komunalna

  Sprawy prowadzone w obszarze gospodarki komunalnej:

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki jednorodzinne

  wniosek
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki wielolokalowe

  wniosek
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - budynki mieszane

  wniosek
  Zobacz więcej
 • Inwestycje
  Wniosek o wydanie informacji o ujęciu działki w aglomeracji
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie/umieszczenie reklam w pasie drogowym 2020
  wniosek
  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu indywidualnego, publicznego z drogi gminnej
  wniosek
  Wniosek o wydanie opinii na przejazdy ponadnormatywne
  wniosek
  Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
  wniosek

  Procedura odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych ze środków inwestora na rzecz Gminy Michałowice

  • Regulamin odpłatnego przekazywania urządzeń kanalizacyjnych na rzecz Gminy Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcia planowanych do budowy urządzeń wodociągowych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcie planowanych do budowy urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o odpłatne przejęcie przez gminę Michałowice  urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego wybudowanego przed wejściem w życie zarządzenia nr 418/2022 z dnia 23.05.2022 r. - pobierz
  • Wniosek o odpłatne przejęcie przez gminę Michałowice urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego wybudowanego na podstawie umowy przedwstępnej - pobierz

  Sprawy prowadzone w obszarze infrastruktury i inwestycji

  Zobacz więcej
 • Drogi gminne

  Sprawy prowadzone w obszarze dróg gminnych:

  Wniosek o wydanie informacji o ujęciu działki w aglomeracji
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie, umieszczenie reklam w pasie drogowym
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
  wniosek
  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu zwykłego z drogi gminnej
  wniosek
  Wniosek o wydanie opinii na przejazdy ponadnormatywne
  wniosek
  Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia działki do sieci dróg publicznych
  wniosek
  Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
  wniosek
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istniejącego zjazdu do drogi gminnej
  wniosek
  Wniosek o zezwolenie na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
  wniosek
  Zobacz więcej
 • Geodezja

  Sprawy prowadzone w obszarze geodezji

  Podanie o urzędowo poświadczoną kserokopię dokumentu
  wniosek
  Podanie o podział nieruchomości
  wniosek
  Podanie o rozgraniczenie nieruchomości
  wniosek
  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  wniosek
  Wniosek w sprawie nazwy drogi prywatnej
  wniosek
  Wniosek o zaświadczenie dotyczące lokalizacji budynku
  wniosek
  Wniosek o podział nieruchomości pod drogi gminne
  wniosek
  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
  wniosek
  Zobacz więcej
 • Centrum Obsługi Edukacji

  strona www: https://oswiata-michalowice.pl/
  e-mail oswiata@michalowice.malopolska.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza: dsswv8771n/Skrytka

  NIP 944–188–51-91
  REGON 357151863
  Numer konta bankowego: 82 8589 0006 0180 0000 0345 0001

  Zobacz więcej
 • Wodociągi

  Telefony alarmowe

  Brygada awaryjna na terenie miejscowości: Michałowice, Młodziejowice, Wilczkowice, Zerwana, Górna Wieś, Kozierów
  Józef Krzywda
  Grzegorz Krzywda
  Michał Patecki
  tel. 506 775 692

  Brygada awaryjna na terenie miejscowości: Pielgrzymowice, Sieborowice, Zagórzyce, Kończyce, Książniczki, Prawda, Raciborowice,
  Więcławice, Zdzięsławice, Masłomiąca, Wola Więcławska

  Stanisław Nawara
  Krzysztof Bebak
  Michał Kawula
  Grzegorz Kowalski
  tel. 500 007 890

  Zobacz więcej
 • GOPS

  W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michałowicach

  Plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 5,6,7
  32-091 Michałowice

  godziny pracy Ośrodka:
  poniedziałek - 8.00 – 17.00
  wtorek – czwartek 8.00 -16.00
  piątek - 8.00 -15.00

  tel.: 12 388 87 70, 512 076 652
  fax.: 12 388 54 56

  e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl
  www.gops.michalowice.malopolska.pl

  elektroniczna skrzynka podawcza: /chnsh8781z/SkrytkaESP

  Zobacz więcej
 • Transport

  Transport publiczny - rozkłady jazdy


  Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie oraz uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Michałowice
  wniosek

  Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice:

  • Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice. - pobierz
    
  • Uchwała Nr LII/431/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice - pobierz
  • Uchwała Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice- pobierz
  Zobacz więcej

Mapa Inwestycji
w Gminie Michałowice

Pokaż inwestycje

Geoportal

Geoportal