Aktualności

data publikacji 2018-12-10

Spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”


Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Czyste powietrze”, w ramach którego można uzyskać dotacje i pożyczki na termomodernizację domów oraz wymianę pieców. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Biblioteki w...

czytaj więcej...

data publikacji 2018-12-07

I otwarty konkurs ofert  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE,  działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29...

czytaj więcej...

data publikacji 2018-12-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych stanowiących własność...

czytaj więcej...