Aktualności

data publikacji 2019-02-12

Informacja Wójta Gminy w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej- Sołectwo Zdzięsławice


Informacja Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 lutego 2019r. Na podstawie§ 23 ust. 6 Statutów Sołectw Gminy Michałowice stanowiących załączniki od nr 1 do 19 do Uchwały Nr LIII/420/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r. Wójt Gminy Michałowice...

czytaj więcej...

data publikacji 2019-02-11

Informacja Wójta Gminy dot. zgłoszonych kandydatów na Sołtysa i do Rad Sołeckich

INFORMACJA Wójta Gminy Michałowice z dnia 11 lutego 2019 roku Na podstawie § 23 ust. 6 Statutów Sołectw Gminy Michałowice...

czytaj więcej...