Aktualności

data publikacji 2019-10-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia –studni wierconej S-1 zlokalizowanej w m. Raciborowice (dz. nr 353/3),...

czytaj więcej...

data publikacji 2019-10-11

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających...

czytaj więcej...

data publikacji 2019-10-10
Sobota od Rolnika w Michałowicach

Sobota od Rolnika w Michałowicach

W  sobotę 19 października  w godz. 9 -13 zapraszamy na plac  Józefa Piłsudskiego w Michałowicach na cykliczną:                       "SOBOTĘ OD...

czytaj więcej...