Aktualności

data publikacji 2019-08-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice


Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury...

czytaj więcej...

data publikacji 2019-08-19
Gminne  Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Wójt Gminy Michałowice i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zapraszają w niedzielę 25 sierpnia o godz. 9.45 na Gminne...

czytaj więcej...

data publikacji 2019-08-19

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotyczący: jakości wody pitnej pobranej z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badań prób wody z dnia 19 lipca 2019 r. pobranych w ramach...

czytaj więcej...