21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Przebudowa drogi gminnej nr 600464K w km 0+800 - 1+650 w miejscowości Michałowice, Gmina Michałowice.

REALIZACJA:

  • Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 603 400,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 140 013,33 zł
  • Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu: budowy sieci wodociągowej, przebudowy kolidującej sieci gazowej, poszerzenie jezdni, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie rowów, poboczy, wykonanie peronów przystankowych wraz z montażem wiat przystankowych, oznakowanie poziome i pionowe, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź