26°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Budowa trasy rowerowej Więcławice – Raciborowice

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT RPO WM 2014-2020

Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 1 242 861,16 zł

Przedmiotem projektu zrealizowanego w 2018 roku była budowa trasy rowerowej Więcławice - Raciborowice, wzdłuż drogi gminnej nr 600502K. Długość trasy to 3360 m. Ścieżka ma szerokość ok. 2 m i zlokalizowana została głównie na poboczu drogi gminnej. Poza realizacją trasy rowerowej zostały wykonane lokalne przebrukowania, odcinkowe wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni, zakrycie i odtworzenie istniejących rowów drogowych oraz przebudowa istniejących zjazdów.

Grafika przedstawia nową trase rowerową na odcinku Więcławice-Raciborowice

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź