21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Urząd Statystyczny w Krakowie 
Badania ankietowe

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!

Dzięki Państwu wiemy:

 • Jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
 • Jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
 • Jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
 • Jakie są cele podróży Polaków,
 • Jakie są warunki życia w Polsce,
 • Jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.

Tajemnica statystyczna
Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania:

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD),
 • Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD),
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ),
 • Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10),
 • Badanie spójności społecznej (BSS),
 • Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02).

Więcej informacji:

 • Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie
  Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;
  Infolinia: +48222799999;
  Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Załączniki:
1. Wzór legitymacji ankietera statystycznego - pobierz
2. Wykaz badań realizowanych w 2024 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie - pobierz
 

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź