28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Ewidencja ludności

Numery kontaktowe:

Ewidencja ludności, dowody osobiste - parter/ pokój nr 2
12 388 76 44

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00


Sprawy prowadzone w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych

Procedura składania wniosku o dowód osobisty
procedura

Gov.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Zameldowanie na pobyt stały
wniosek
pełnomocnictwo
procedura
Wymeldowanie drogą administracyjną
procedura
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz PESEL
wniosek
procedura
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL
wniosek
procedura