30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Bezpieczna Gmina Michałowice dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Michałowice podpisała umowę na realizację projektu „Bezpieczna Gmina Michałowice”, który realizowany będzie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zadanie Bezpieczna Gmina Michałowice" obejmować będzie zakup niezbędnego wyposażenia dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz festyn zorganizowany w czerwcu 2023 r. pn. "Bezpieczna Gmina Michałowice". W ramach festynu, każde z kół zapewni realizację jednego z obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy:

1. Cyberbezpieczeństwo oraz phishing;
2. Bezpieczeństwo seniorów;
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Udział w festynie wezmą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz lokalnych
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Wartość dofinansowania to 15 000 zł

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź