22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Cyfrowa Gmina Michałowice

Zadanie realizowane w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Pozyskane środki w wysokości 99 998 zł zostaną przeznaczone pośrednio lub bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych. Nowoczesne serwery zakupione dla trzech szkół podstawowych pozwolą na efektywniejsze udostępnianie zasobów nauczycielom i uczniom, spełniając przy tym aktualne wymogi cyberzabezpieczeń, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Laptopy do pracy zdalnej dadzą możliwość nieprzerwanego świadczenia usług naszym mieszkańcom. Licencja powiązana z firewallem sprzętowym jest niezbędna do jego prawidłowej pracy i nieustannej ochrony sieci komputerowej. Z kolei licencja na oprogramowanie ESET rozszerzy zakres obrony przeciwko złośliwym programom komputerowym na stacjach roboczych o jeden z najlepszych skanerów antywirusowych na rynku wraz ze zdalnym narzędziem do monitorowania stanu urządzeń.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź