30°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zagospodarowanie przestrzenne

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obszar I

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - obszar Gmina Michałowice Centrum

II. STUDIUM

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012r.)

W marcu Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XVIII/116/2012 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Studium jest dokumentem określającym uwarunkowania rozwoju oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana Studium dotyczy działki 353/69 w miejscowości Raciborowice w gminie Michałowice, na której planowane jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej i usług publicznych

 • Ogłoszenia w sprawie przystąpienia do zmiany Studium - pobierz
 • Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu wraz z projektem studium - pobierz

III. ZMIANA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 30.12.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: „Gmina Michałowice Zachód”, „Gmina Michałowice Północ”, „Gmina Michałowice Południe”- pobierz

Rada Gminy Michałowice Uchwałą nr XXXVI/284/2021 z dnia 8 lipca 2021r. przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: „Gmina Michałowice Zachód”, „Gmina Michałowice Północ”, „Gmina Michałowice Południe”.

 • Obszar „Gmina Michałowice Zachód” obejmuje miejscowości:
  Górna Wieś, Michałowice, Wilczkowice, Kozierów, Zerwana.
 • Obszar „Gmina Michałowice Północ” obejmuje miejscowości:
  Masłomiąca, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Wola Więcławska.
 • Obszar „Gmina Michałowice Południe” obejmuje miejscowości:
  Kończyce, Książniczki, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Więcławice Stare, Zdzięsławice, Raciborowice 
  (z wyłączeniem części dz.nr 353/69).

IV. DANE PRZESTRZENNE

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź