13°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Wszystkie informacje dostepne na stronie Ministerstwa - pobierz

Wnioski należy składać:
W Urządzie Gminy Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice / na dzienniku podawczym (parter).

Formularze do pobrania:

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz
  • Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku - pobierz

  • D o d a t k o w y  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni - pobierz

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź