25°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Numery kont bankowych Urzędu Gminy Michałowice:

Wpłaty z tytułu: podatków, opłat, za media i czynsze

 • Nr konta: 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
  Oddział w Michałowicach, ul. Krakowska 227, 32-091 Michałowice

Wpłaty z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych

 • Nr konta: 26 8589 0006 0180 0000 0101 0004
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
  Oddział w Michałowicach, ul. Krakowska 227, 32-091 Michałowice

Wpłaty z tytułu: należytego wykonania umowy (WADIA)

 • Nr konta: 21 8589 0006 0180 0550 0101 0164
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
  Oddział w Michałowicach, ul. Krakowska 227, 32-091 Michałowice

Wpłaty z tytułu: subwencji, dotacji, udziału w podatku dochodowym PIT i CIT,
dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe, darowizny.

 • Nr konta: 80 8589 0006 0180 0000 0101 0002
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
  Oddział w Michałowicach, ul. Krakowska 227, 32-091 Michałowice

Dane do faktury:

 • Nabywca:
  Gmina Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
 • Odbiorca/Płatnik*
  Urząd Gminy Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
 • *W przypadku, gdy nie ma możliwości wskazania Odbiorcy/Płatnika należy podać w polu Nabywca:
  Gmina Michałowice-Urząd Gminy Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

NIP: 513-006-01-09
REGON: 351555714

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź